Regulamin

www.przepisydladzieci.dla4.pl/kurs.htm zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: www.przepisydladzieci.dla4.pl/kurs.htm nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu.
Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do www.przepisydladzieci.dla4.pl/kurs.htm możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówieñ będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagam tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
Niezapowiedziane Wiadomości

www.przepisydladzieci.dla4.pl/kurs.htm zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości (również komercyjnych) osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z regulaminem.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.przepisydladzieci.dla4.pl/kurs.htm
stat4u
skocz.com - Najwiekszy Katalog Stron www